Skip to main content
wie hoe wat blok home
blok nieuws
blok contact
blok boek bestellen
blok zelf uitgeven
blok publicaties

Hoe geeft u een boek uit?

Graag geven wij u informatie wat er zoal komt kijken bij het uitgeven van een boek.

Hoe ziet de procedure rond het uitgeven van een boek er uit?

emjee | uitgevers leest en beoordeelt uw manuscript. Om uw boek in welke vorm dan ook in productie te nemen kennen wij enkele restricties. Wij werken niet mee aan het verspreiden van teksten die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden, noch teksten die een extremistisch, discriminerend of racistisch gedachtegoed uitdragen. Daartoe lezen wij de tekst van te voren op strekking, waarna wij ons het recht voorbehouden, zonder uitleg van redenen, manuscripten te weigeren.

U kunt zelf aangeven van welke uitgeefdiensten u gebruik wilt maken.

U kunt uw keuze maken:

  • voor de intensiteit van de redactionele begeleiding;
  • de vormgeving en opmaak van uw boek;
  • het aantal exemplaren en de omvang en formaat van het boek;
  • hoe u de exploitatierechten het liefst geregeld wilt hebben.

Kortom: u bent helemaal vrij in het publiceren van uw boek

Wat kost het uitgeven van uw boek?

De kosten van een boek zijn sterk afhankelijk van uw wensen. emjee | uitgevers maakt boeken op maat. U vertelt uw wensen en wij maken uw offerte. Voor het maken van een offerte vragen wij een basisbedrag van 75,00 euro exclusief BTW. Bij het door ons in productie nemen van het boek wordt op de eindfactuur de reeds betaalde 75,00 euro op het totaalbedrag in mindering gebracht.

Welke beoordelingscriteria hanteert emjee uitgevers voor de redactie van een manuscript?

emjee | uitgevers hanteert het criterium zoals aangegeven bij "Hoe ziet de procedure rond het uitgeven van een boek er uit?". Wij spreken geen kwaliteitsoordeel uit over uw manuscript en behandelen al onze auteurs gelijk. Het is mogelijk uw manuscript door emjee | uitgevers laten beoordelen. Vanzelfsprekend is het mogelijk uw manuscript te corrigeren of beoordelen op tekstuele congruentie, grammatica, structuur en stijl.
Hieraan zijn kosten verbonden afhankelijk van het aantal woorden.

Hoeveel tijd kost het om een boek bij emjee uitgevers uit te geven nadat het manuscript is ingediend?

We streven ernaar uw boek te produceren in een periode tussen de acht en twaalf weken. In overleg kan het tijdspad aangepast worden.

Geeft emjee | uitgevers ook boeken in andere talen uit?

Ja, behalve Nederlands kunnen ook boeken in de Engels taal worden uitgegeven. Voor het uitgeven in een andere taal gaan wij vooraf met u in overleg over de mogelijkheden.

Krijgt een boek dat door emjee uitgevers wordt uitgegeven ook een ISBN?

Ja, emjee | uitgevers vraagt altijd een eigen ISBN aan. Ook stuurt emjee } uitgevers op uw verzoek een exemplaar naar de Koninklijke Bibliotheek of naar de Nederlandse Bibliotheekdienst. Voor deze dienst vragen wij u een administratieve vergoeding van 50,00 euro.

Hoe groot kan de oplage zijn van een boek?

Een boek kan in een oplage van één exemplaar gemaakt worden. Aan de maximale oplage zit geen grens.

Wat zijn de mogelijkheden voor het vormgeven van een boek?

Naast emjee | uitgevers is er emjee | vormgevers; hier werken professionele vormgevers die zich al meer dan twintig jaar bezighouden met het vormgeven van boeken.

Uiteraard is het mogelijk om zelf ideeën aan te dragen voor een lay-out of omslag. In nauwe samenwerking met een vormgever wordt de vormgeving bepaald.

Hoe dik moet een boek zijn?

Bijna alle boekformaten zijn mogelijk. Het is niet altijd mogelijk een boek met een harde omslag te maken. Formaat en omvang zijn hier bepalend voor.

De minimale omvang voor een gebonden boek is 40 pagina's, de maximale omvang 450 à 500 pagina's. Boven dit aantal pagina's zal de tekst over meerdere boeken/delen verdeeld moeten worden. Overigens heeft dit ook te maken met de uiteindelijke papierkeuze. Als boeken dunner zijn dan 40 pagina's is het niet mogelijk om deze te binden. Wel kan uw boek dan op een andere manier afgewerkt worden, bijvoorbeeld met een ringband, cahiersteek of geniet.

Hoe moet een manuscript aangeleverd worden?

U kunt uw bestand via email of via Wetransfer naar ons sturen. U kunt ook uw bestand op een USB stick zetten en per post naar ons versturen. Het is heel belangrijk dat u de tekst als één tekstbestand aanlevert, in Word, zonder illustraties. De illustraties kunt u apart aanleveren. Digitale afbeeldingen moeten in het bestandsformaat jpg of jpeg aangeleverd worden en een resolutie (pixeldichtheid) van tenminste 300 dpi hebben als u wilt dat uw foto op 100% geplaatst wordt. Denkt u eraan dat u in de tekst duidelijk aangeeft waar de illustraties moeten komen?

Illustraties en foto's

Bevat uw uit te geven boek foto's en/of illustraties? Foto's en/of illustraties dienen te worden aangeleverd in: 

RGB, minimaal 300 dpi op het juiste formaat, standaard geldt liever iets te groot dan te klein, jpg, of originele foto's/illustraties (maximaal formaat A4).

Indien nodig biedt onze studio ondersteuning in de bewerking van scherpte, toonwaarde, helderheid en contrast, kleurbalans, kleurtoon en kleurverzadiging, maatvoering en uitsnede.

Advies

Wij maken al meer dan 25 jaar boeken en kunnen u over ieder gewenst stadium van een boek adviseren.

Redigeren

Een van de manieren om de verkoop van uw boek te stimuleren is er voor te zorgen dat het boek taalkundig correct is en prettig leesbaar. Het compleet redigeren van uw manuscript is als extra dienst mogelijk. Daarbij gaat het niet alleen om spelling, maar ook om interpunctie, grammatica, zinsconstructie, opbouw en logische volgorde.

Wij ondersteunen u!

Vormgeving
Boeken

U heeft veel aandacht besteed aan de voorbereiding en aan het schrijven van uw boek. Als dit werk allemaal gedaan is verdient uw boek natuurlijk ook een professionele opmaak en afwerking. emjee | uitgevers kan hierbij adviseren en hulp bieden.

Proefschriften

Een jarenlange studie verdient aandacht. emjee | uitgevers kan u helpen bij het realiseren van een mooie presentatie door voor een professionele opmaak en/of een mooie afwerking te zorgen.

Promotie

Auteurs die hun boek actief promoten en zich gericht met marketing bezighouden, verkopen meer boeken. emjee |uitgevers kan u helpen met de promotie van uw boek. We kunnen hulp bieden bij het opzetten van een eigen website, het maken en versturen van persberichten, recensie-exemplaren versturen naar media of het organiseren van een promotiecampagne.

Denk ook aan gratis advertentiemogelijkheden op het internet.

Verkoop

Auteurs die bij ons uitgeven of kiezen voor uitgeven in eigen beheer mogen rekenen op een maximale inzet van onze kant bij het verkopen van hun boek.

Wij bieden de mogelijkheid het boek via onze website te verkopen.

Persberichten

Na het afronden of tijdens het maken van een boek kunnen wij een voor u een professioneel geschreven "betaald" persbericht bij Nieuwsbank, een interactief Nederlands persbureau aanbieden. Het persbericht wordt gedistribueerd onder alle relevante redacties en freelance journalisten. De database van Nieuwsbank telt bijna 3.000 e-mailadressen. Op de website van Nieuwsbank kan het persbericht dagelijks worden geraadpleegd door meer dan 30.000 bezoekers. Gedurende een periode van drie maanden wordt het persbericht ook op onze website geplaatst.

Recencie-exemplaren

In overleg verzorgen wij verzending van recensie-exemplaren naar diverse landelijke en regionale dag- en weekbladen.

NBD/ Biblion

In overleg met u zenden wij twee recensie-exemplaren naar NBD/Biblion voor een beoordeling door een redacteur van de Nederlandse Bibliotheek Dienst. Bij een positieve beoordeling is het mogelijk dat uw boek wordt besteld. Een recensie wordt doorgestuurd naar alle Nederlandse bibliotheken. Iedere bibliotheek beslist zelf of ze uw boek in de collectie op wil nemen. Veelal duurt dit enkele maanden. Vlaamse bibliotheken maken gebruik van de recensies die het NBD/Biblion maakt.

Koninklijke bibliotheek

In overleg met u biedt emjee | uitgevers uw boek aan voor plaatsing bij Google Books, een zoekmachine voor boeken.

Google Books

Uw boek wordt geplaatst bij Google Books, een zoekmachine voor boeken.

Aandacht op onze website

Op onze website besteden wij aandacht aan uw boek in de rubrieken “wordt verwacht” of “recent verschenen”. Tevens wordt uw boek opgenomen in ons archief. Onder het punt 'verkoop' leest u over plaatsing van uw boek in onze webshop.

Nieuwsgierig?

Denkt u dat wij iets kunnen betekenen voor uw organisatie of bedrijf?
Of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen?

Graag nodigen wij u uit voor een kop koffie of thee in het mooie Varik.